Nhạc Trữ Tình

Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng - Quốc Thiên
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Bá Thanh
Lối Về Xóm Nhỏ Hồng Phượng
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Binh Đoàn Cửu Long Vy Thúy Hằng
Cho Vừa Lòng Anh Như Phượng
Hái Trộm Hoa Rừng Ngô Quốc Linh - Như Nguyệt