Nhạc Trữ Tình

Đường tình đôi ngã Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Trên Đồng Lúa Vàng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Trần Thu Thảo
Liên khúc 2 Sơn Hạ
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Thà Trắng Thà Đen Trương Phi Hùng
Duyên Phận Trần Thu Thảo
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi