Nhạc Trữ Tình

Khi em ra đi Yến Phương
Đón Mẹ Lên Chùa Bùi Tuyết Mai
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Khóc Thầm Ngọc Huyền
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Hai Mùa Noel Đoàn Việt Phương
Hàn Mặc Tử Lâm Bảo Phi
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang