Nhạc Trữ Tình

Bơ Vơ Thu Phương
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Chờ Người Dương Nghi Đình - Hồng Điệp
Ngày Buồn Lưu Trúc Ly
Tình Đêm Phố Cũ Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Tình Anh Vũ Hoàng
Đấng Sinh Thành Tô Tài Năng
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy