Nhạc Trữ Tình

Dìu Nhau Về Bến Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chuyện Tình Hoa Lan Đinh Kiến Văn Fortune
Cỏ Úa Quốc Đại
Màu Hoa Bí Lưu Trúc Ly
Tủi phận Dương Chấn Huy
Cõi Nhớ Quỳnh Như
Xe Ôm Phi Bằng