Nhạc Trữ Tình

Kẻ Đến Sau Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Qua Cơn Mê Hương Ngọc Vân
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Một Mình Thanh Hiền
Sầu Gửi Đêm Thâu Thạch Thảo - Vũ Hoàng