Nhạc Trữ Tình

Mẹ Gò Công Lâm Bảo Phi
Ở Hiền Gặp Lành Đông Phương Tường
Tết Miền Tây Bé Phạm Anh Thư
Nhìn Sao Đêm (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
Mẹ Quan Âm Hiển Linh Đinh Kiến Văn Fortune
LK Tình Bạn Bằng Chương - Sơn Hạ
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Qua Cơn Mê Thế Anh - Nhật Tân
Tâm Xuân Bùi Tuyết Mai
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Đường Tím Bằng Lăng Hồng Hạnh Bolero
Đường Tím Bằng Lăng Đào Phi Dương - Cẩm Như