Nhạc Trữ Tình

Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Cõi Nhớ (Live) Nguyen Thi Thoa
Ảo Ảnh Lưu Ánh Loan
Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Mẹ Văn Hương
Huế Buồn Thi Phượng
Ca Dao Em Và Tôi Phương Thanh
Cõi Đêm Mai Tuấn