Nhạc Trữ Tình

Đà Lạt Mơ Tina Ngọc Nữ
Có Một Ngày Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
Cà Phê Ruộng Thuý Ngân - Châu Trường Phúc
Điệu Lâm Thôn Trà Vinh Đinh Quốc Cường
Xin Dẫn Con Về Linh Mục Quang Lâm
Đẹp Lòng Người Thương Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nếu Chúng Mình Cách Trở Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Mười năm tình cũ Dương Ngọc Thái