Nhạc Trữ Tình
Thương Nhau Lý Tơ Hồng Khánh Bình - Ánh Linh
Tình Hay Niềm Đau Ngô Quốc Linh
Hồng Nhan Trúc Chi
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Thành phố buồn Yến Quỳnh
Chuyện Tình Nghèo Kha Thi - Lương Hồng Chi
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Tình Lạnh. Sơn Hạ
Bình Yên Bảo Trâm
Kiếp cầm ca Đông Quân