Nhạc Trữ Tình
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Phượng Hồng Nguyễn Nhật Tân
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt