Nhạc Trữ Tình

Hai Lối Mộng Lưu Chí Vỹ
Trộm Nhìn Nhau Thiên Hương - Minh Luân
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Tình ca đã qua 8 Nguyễn Đình Chương
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương
Đắp Mộ Cuộc Tình Dương Minh Tuấn