Nhạc Trữ Tình

Kiếp đam mê Đông Quân
Duyên Ta Trời Ban Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Người Mang Tâm Sự Phượng Kiều
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng
Vô Thường Trường Sơn
Mùa Xuân Đó Có Em Hương Ngọc Vân