Nhạc Trữ Tình

Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Phố Buồn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thao Thức Vì Anh Lê Thu Uyên
Bóng Chiều Vũ Phong Sơn
Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan