Nhạc Trữ Tình

Qua Cơn Mê Hoàng Ái My
Tình nghèo có nhau Khắc Quốc Hải
Lại Nhớ Người Yêu Nguyễn Thành Viên
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Làm Dâu Xứ Lạ Thanh Phong - Diễm Hân
Lối Cũ Quốc Quốc
Đời Mà Kệ Nó Đi Dương Ngọc Đức
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - Hà My
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Hai Chuyến Tàu Đêm Hương Ngọc Vân
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà