Nhạc Trữ Tình

Duyên quê Trang Anh Thơ
Tiền Lý Chí Vinh
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Ngày Em Đến Trần Thu Hà
Ngài Hứa Ban Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ
Bà Năm Ngọc Sơn
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Đà Lạt Hoàng Hôn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân