Nhạc Trữ Tình

Giọng ca buồn Lưu Ánh Loan
Lặng Thầm Hà Gia Phúc
Đoản Ca Xuân Diễm Thùy
Đồi Thông Hai Mộ Đoàn Việt Phương
Trầu Cau Hà Gia Phúc
Thu Sầu Hồng Quyên
LK tình đời 2 Tuấn Quỳnh
Mùa Xuân Đó Có Em Lưu Thiên Ân
Biển Tình Trường Sang
Tình Quê Nha Mân Trường Sơn