Nhạc Trữ Tình

Lầm Phước Lộc
Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Ngậm Ngùi Vũ Hoàng
Lỡ yêu Hoàng Lê Hải
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ước Gì Kim Linh
Đà Lạt Hoàng Hôn Việt Hoàn - Anh Thơ
Tủi Phận Diệu Thắm