Nhạc Trữ Tình

Nếu Chúng Mình Cách Trở Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Qua Xóm Nhỏ Huỳnh Thật
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Tình Cây Mía Lau (New Ver.) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Ăn Năn Tuấn Quang - Bảo Vân
Dấu Chân Kỷ Niệm Mai Tuấn - Trường Sơn
Đêm tâm sự Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ