Nhạc Trữ Tình

Ông Xã Nhà Tui Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Cây Vỹ Cầm Khánh Linh
Nhạt Nắng VŨ HẢI
Sài Gòn Đẹp Lắm Tốp ca - Phước Lộc
Lk Tuổi Học Trò Châu Minh - Huỳnh Tùng
Nhạt Nắng Diệu Thắm
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái
Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
Tuổi hồng Khánh Duy