Nhạc Trữ Tình

Chuyện Ba Mùa Mưa Ngô Quốc Linh
Dù Anh Nghèo Tuyết Nhung - Trường Sang
Còn Mãi Lời Ru Lâm Hoàng Nghĩa
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Nội Tôi Minh Luân
Giận Nhau Một Tuần Lê Sang - Kim Chi
Nhớ Về Hội Lim Lê Sang - Kim Chi
Ngóng Trông Lục Bình Đinh Quốc Cường