Nhạc Trữ Tình

Người đã như mơ Khánh Duy Khương
Nhớ Trịnh Hải Dương
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Hàn Mặc Tử Lâm Bảo Phi
Đêm tâm sự Lương Gia Huy - Ôn Bích Hà
Dòng Đời Ngô Quốc Linh
Câu Chuyện Đầu Năm Đàm Vĩnh Hưng
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng
Tình Xa Tầm Với Võ Hoàng Lâm
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh