Nhạc Trữ Tình

Gác Nhỏ Đêm Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Vì trong nghịch cảnh Hoàng Kim - VŨ HẢI
Giận hờn Đăng Anh
Thủy Chung Thiên Trường
LK Tuổi Học Trò, Trường Cũ Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường
Lệ Đá Vũ Hoàng
Lk Khúc hát lênh đênh Đoàn Việt Phương - Huỳnh Tuấn Sang