Nhạc Trữ Tình

Cô Đơn Con Sáo Lưu Ánh Loan
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Tình bơ vơ Lưu Ánh Loan - Hữu Khương
Thượng Ẩn Đoàn Việt Phương
Nỗi Đau Muộn Màng Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Qua Cơn Mê Hương Ngọc Vân
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái