Nhạc Trữ Tình

Nhẫn Cỏ Cho Em Ân Thiên Vỹ
Thước Đo Do Tiền Giang Trường
Biển tình Cẩm Ly - Quốc Đại
Khúc Tình Huế Đăng Thuật
Chuyến đò lỡ 2 Trường Sơn
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Xin Thoi Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Lòng Mẹ Khưu Thúy