Nhạc Việt

Giã Từ Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Không Quan Trọng Beat Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
Boy In Love Phương Nam
Nhớ Người Yêu Ngọc Lan - Kim Tiểu Long
MaMa Việt AThen
Còn Mãi Tình Anh Dương Hồng Loan
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04