Nhạc Thiếu Nhi

Ô Ô Ngày Ấy Nhóm Hoa Mặt Trời
Mẹ ơi Bé Phan Hiếu Kiên
Đôi bạn Bé Bào Ngư
Mãi Yêu Việt Nam Bé Thoại Nghi
Em học nhạc Bé Bào Ngư
Những Ước Mơ Ruby Bảo An
Không Xả Rác Bé Thanh Hằng
Biết Ơn Ba Mẹ Bé Thoại Nghi
Vịt con đi học Bé Bào Ngư
Lời Con Hứa Ruby Bảo An
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05