Nhạc Việt

Hai Lúa về làng 2 Đông Phương Tường
Đến Cuối Cùng Talkshow Chuyện Chúng Ta Trịnh Thăng Bình - Trấn Thành
Yêu Từ Đâu Mà Ra Nguyễn Đình Long - Vương Thiên Tuấn
OK Yêu Fony Trung
Bài Ca Non Sông Mắt Ngọc - Fm Band
Lỡ Hẹn Đan Trường
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05