Nhạc Trữ Tình

Số Nghèo Bảo Trung
Tơ Tằm Trang Anh Thơ
Hết Phạm Trưởng
Lệ Tình Bảo Trung
Tơ Duyên Chế Thanh
Giã Từ Bảo Trung
Ngày Ta Vui Cưới Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Ra giêng anh cưới em tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
Em Bảo Trung
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi