Nhạc Trữ Tình

Đành Lòng Sao Em Trần Thiện Khang
Đoạn Tuyệt Ân Thiên Vỹ
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Giã từ Ngọc Châu
Hương Sắc Miền Nam Cẩm Loan - Nam Thanh Phong
Biển Tình Trường Sang
Chị Tôi Ngô Quốc Linh
Trách ai vô tình Nhật Khánh
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Chùa Tôi Tuấn Tú Bolero