Nhạc Trữ Tình

Tiền Nhiều ca sĩ
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
Yêu Một Mình Mạnh Đình - Tố My
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Vọng cổ buồn Giang Bích Ngọc
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
Xuân Quê Ta Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên
Pháo hồng ngày cưới VŨ HẢI - Chế Khanh