Nhạc Trữ Tình

Đoạn cuối tình yêu Duy Thanh - Lưu Ánh Loan
Chuyến đò không em Bích Thảo - Anh Vũ
Phũ Phàng Tuấn Quang
Sầu Tím Thiệp Hồng Thái Trâm - Thạch Phay
Thành Phố Buồn Châu Gia Kiệt
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Mai Lệ Quyên - Nhật Duy
Lk Ngày Xưa Anh Nói Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ao Cá Đợi Chờ Huỳnh Nhật Huy
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Bội bạc Lương Tấn Đạt