Nhạc Trữ Tình

Nhật Ký Đời Tôi VŨ HẢI - Tú Sương
Quê Hương Cẩm Ly - Quốc Đại
Phố Hoa Hoàng Châu
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Lk Lan Và Điệp Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Chiều Bên Đồi Sim Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Mừng Tuổi Mẹ Hồ Văn Cường
Lệ Tình Ngọc Sơn
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Tùng Anh - Quỳnh Như
Mùa Sầu Riêng Hương Ngọc Vân
Không Giờ Rồi Khưu Huy Vũ - Hồng Quyên