Nhạc Trữ Tình

Bao Giờ Em Quên Ngọc Hân - Đoàn Minh
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Phụ Tình Trúc Chi
Mắt Chị Beat Tone Nữ Dương Nghi Đình
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Áo Mới Cà Mau Văn Hương - Bằng Chương
Tàu Về Quê Hương Bảo Hưng - Như Hoa
Mưa Rừng Đăng Nguyên