Nhạc Trữ Tình

Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Người Yêu Cô Đơn Tùng Anh - Quý Bình
Hai Mùa Noel Đàm Vĩnh Hưng
Vùng Lá Me Bay Đông Nguyễn
Mẹ Tôi Nguyễn Hiền
Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Nguyễn Thiên Kim
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Nhớ Về Hội Lim Lê Sang - Kim Chi