Nhạc Trữ Tình

LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Mưa Rừng Ngọc Sơn
Nâng Tâm Hồn Lên Chúa Linh Mục Quang Lâm
Cỏ Úa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Mẹ Từ Bi Diệu Đan
Áo Mới Lộc Giang Hoàng Mai Trang
Hoa mười giờ Kim Sa - VŨ HẢI
Tiễn biệt Lâm Gia Bảo