Nhạc Trữ Tình

Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Say Hồ Trung Dũng
Giá Như Ngày Xưa Tô Tài Năng
Dâng Nến Linh Mục Quang Lâm
Con Đò Và Bến Sông Đông Quân - Phương Thùy
Bội Bạc Tùng Anh
Qua Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa