Nhạc Việt

Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Lý Con Cua Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
Giận Mà Thương Lâm Chấn Huy
Củ Lạc OSAD - Turn Hirn
Em Ngủ Chưa Trịnh Thăng Bình - OSAD
Củ Lạc (Beat) OSAD - Turn Hirn
Chào Xuân Lương Gia Huy
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06