Nhạc Trữ Tình

Hành Trang Giã Từ Thanh Hải - Vũ Tuấn
Màu Hoa Bí Hồng Quyên
Hoa Sứ Nhà Nàng Nguyễn Hồng Ân
Hương Tóc Mạ Non Bảo Hưng - Như Hoa
Lý phụ người Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Xóm Đêm Diễm Thùy
Gió Quê Dương Nghi Đình
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương
Lac troi hanh phuc Lưu Kỳ Phong
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh