Nhạc Trữ Tình

Thương Ca Mùa Hạ Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Thư Gửi Bạn Bảo Nguyên - Giang Đông
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Lỡ Mối Duyên Quê Mai Lệ Quyên
Anh Đừng Có Lo Mai Lệ Quyên - Nhật Duy
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Đời Người 4 Dương Nghi Đình
Lệ Tình Ngọc Sơn