Nhạc Trữ Tình

Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
Đoản Xuân Ca Huỳnh Thái Sang
Lỡ Yêu Lê Sang
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Phôi Pha Lân Nhã
Xót Xa Dương Hoàng Phúc
Tiền Dương Hoàng Phúc
Tình Sầu Lân Nhã
Vu Lan đi chùa Thanh Kim Huệ - VŨ HẢI
Nguyện Cầu Trong Đêm Nguyễn Hồng Ân
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Chờ Đông Lâm Hoài Phong
Áo mới Cà Mau Hoàng Việt Trang