Nhạc Trữ Tình

Nối lại tình xưa Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Nỗi Niềm Lê Hiếu
Đành Lòng Sao Em Ngô Quốc Linh
Lạy Phật Quan Âm Bé Phạm Anh Thư
Lời cuối Đinh Thiên Hương
Tình nghèo có nhau Trương Phi Hùng
Ra bờ sông Huỳnh Thật
Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái
Đời Là Bể Dâu Vũ Phong Sơn
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân