Nhạc Trữ Tình

Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Đổi Thay Thạch Thảo
Trộm Nhìn Nhau Bảo Nguyên
Ngày Xưa Anh Nói Hương Ngọc Vân
Chúa Đã Sinh Ra Đời Linh Mục Quang Lâm
Ngày Xưa Anh Nói Vũ Hà - Hoàng Ái My
Tình Đêm Phố Cũ Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Liên khúc trúc phương Dương Hồng Loan