Nhạc Trữ Tình

Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Đoạn Tuyệt Trần Thu Thảo
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thuở ấy Có Em Đan Nguyên Bí Ẩn
Mùa Thu Yêu Đương Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Kiếp Cầm Ca Lý Thu Thảo