Nhạc Trữ Tình

Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Mèo Hoang Lương Gia Cường
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Khúc Tình Huế Đăng Thuật
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Minh Thắng
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
Xot Xa Dương Ngọc Thái
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Cánh Cò Và Dòng Sông Thùy Dương - Hoàng Công Danh