Nhạc Trữ Tình

Biết Sẽ Về Đâu Đinh Kiến Văn Fortune
Đừng Nói Xa Nhau Yến Phương - Chế Tuấn
Một mình thôi Trung Hậu - Khang Lê
Đêm trăng tu thành đạo Quang Trường - Tốp ca
Tình Nhớ Thanh Hiền
Mãi Tìm Nhau Kha Thi - Lương Hồng Chi
ƯỚC MƠ Nguyễn Kiều Oanh
Sến Lâm Sơn