Nhạc Trữ Tình

Khúc hát tự tình Cao Hoàng Nghi
Màu Hoa Bí Thạch Phay
Sầu Tím Thiệp Hồng Thái Trâm - Thạch Phay
Hồi Tưởng Đoàn Minh - Ngọc Hân
Mưa Nhớ Ngoại Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chân Tình Remix Khưu Huy Vũ - Pham Thanh Vu
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05