Nhạc Trữ Tình

Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư
Ai Giàu Ba Họ Ai Khó Ba Đời Xuân Hòa - Văn Hương
Tiền Đàn Bà Là Máu Bảo Hưng Miền Tây
Bàn Tay Mẹ Xuân Viên
Con Đường Mang Tên Em Thiên Hương - Minh Luân
Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Dòng Máu Anh Hùng Hoài Phương