Nhạc Trữ Tình

Tình Bạn Tha Hương Mạnh Quỳnh - Duy Trường
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hồng Hạnh Bolero
Cậu Ba Khưu Huy Vũ - Kim Chi
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Phút Cuối Quang Thành
Nỗi Buồn Gác Trọ Khánh Bình - Lan Vy
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh