Nhạc Trữ Tình

Mộng Dưới Hoa Đàm Vĩnh Hưng
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Từ Ngàn Xưa (Ver.1) Linh Mục Quang Lâm
Đổi Thay Kim Thư
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ